Vendégkönyv·Kapcsolat·Nonprofit Kft.·Próbatábla
Fortissimo Login·Hírlevélre feliratkozás·
 

Bodolay Géza írása

Ádám Ottó 80. születésnapjára írt köszöntője

Ádám Ottó, aki esetemben eltűrte, sőt megvédte a lázadót.:))

A Mesterünk mindmáig.
Az elmúlt 25 éves pályám nélküle semmiképp nem jöhetett volna létre. Születésnapi köszöntőnek valami komolyabb műtárgy kellene, a nagy magyar emlékező anekdota-gyűjtemények sora helyett. Mégsem érzek késztetést, erőt, tehetséget, esélyt, másra: egészítsük ki egymás történeteit. A magyar irodalom- és színháztörténet - mióta létezik, ezt teszi.
"Jókai Mór élete és kora" - ez magának kimaradt? - Feltétlenül olvassa el Mikszáthtól!" - két hónapja javasolta, gyógyszer helyett. Olvasom. Valóban remek.

Történt valaha, a Jaruzielski-féle lengyelországi katonai puccs után pár hónappal, hogy a Rákóczi úti vetítőben - két hétig próbálhattuk Kaszás Attilával mint "Kövér"-rel Mrożek Nyílt tengeren-jének első mondatát, ahol is hosszú percek után, míg a lila kvarclámpa beizzott, s szólt egy akkoriban szintúgy ritkaságnak számító Reklám-zene:
"Ez a Julka, ez a Gyurka, - ez meg itt a véres hurka / Jajj, de jó, ennivaló, a hurka télen-nyáron jó / Itt a kenyér itt a só, hurkát enni jajj, de jó!"
Nos, végre Kaszás kvarc-napszemüvegben fölült a középső kádban, s félrehallhatatlan kádári akcentussal közölte: "Éhës vagyok."

Gondnok-Laci még látta Ádám Ottót dühöngve lerontani a Rákóczi útra, másnap a színész-vizsga rendezését átvette az egyik rendező-tanár, s én igen komoly meggyőzésnek voltam kitéve: bár a rosta-vizsgákon már sikerrel túl vagyunk: lennék inkább mégis diplomás dramaturgus - rendező helyett.

Ihletett öt oldalas levelemet, melyben közöltem, hogy én akkor már jobban szeretnék egy rendezői vizsgaelőadással "megbukni" - két nappal később Ádám Ottó mosolyogva összehajtotta és eltette, mondván, jó lesz ez még - az archívumunkba. -
Évekkel később próbáltam elkérni, akkor is mosolygott: ugyan, ki tudja, hol van már az a levél. Máig sajnálom, hogy nem másoltam le.
Pedig állítólag akkor már hosszú hónapok óta dolgozott a Mester egy valódi dramaturggal, az összegyűjtött emlékiratain.
Valójában azokat az emlékiratokat kellene most a 80. évfordulón elővennie, ennél komolyabb ünnepet nem ülhetne az úgynevezett Szakma Őt még ismerni vélő része.

"Ha maga tudná, hogy amiatt a mahha dahabja miatt mit kellett nekem még évekkel később is hallgatnom..." - mondta egyszer már "felnőtt" korunkban Leányfalun.
A "marha"-darab G.B. Shaw-nak az "Annajanska, a bolsevik császárnő" című egyfelvonásosa volt, melyet második vizsgámként, rögtön az "Ahogy (nektek) tetszik" részletei után még az osztálytermünkben rendeztem, ´81-ben.
Shaw-t azért kaptam feladat-szerzőnek (a Madách Színház akkori tradícióján túl), hogy színpadi körülmények között látnám be: a REALIZMUS a valódi alap, talaj, s megoldás a Színházban.
Negyedszázad 70 rendezésével a hátam mögött, azóta is ennek a belátható rációnak az esetenkénti felforgatásával foglalkoztam legjobb előadásaimban.:))

"Strammfest marsall"-t Rudolf Péter adta, mint másod éves színész-hallgató, a fordításomat Elbert János és Osztovits Levente nézte át, s korrigálta egyéb óráinkon.

"Nem hiszem el, hogy Shaw elvtárs ilyen darabot írt volna!" - ezt már a hírhedt színészpedagógus-néni kiabálta a főiskolai párttaggyűlésen, melyről az akkoriban elsőként diplomázó posztgraduális osztály egyik derék rendező-hallgatója számolt be szimpátiából és óvólag, nekem.
Ők mind a négyen párttagként válhattak utóbb főrendezőkké, de azonnal.:))
"STRAMMFEST: Azt akarják, hogy menjek el valami átkozott szocialista konferenciára, és bizonyítsam be: Bejótia nem kíván semmiféle terület-elcsatolást és hadisarcot, csupán a Mennyek Földi Királyságát akarja elterjeszteni - az egész Világmindenségen.
ANNAJANSKA: Le vannak szarva. -"

Talán érthető az akkori tanári kar konsternációja és rökönye: Mindezt Ádám Ottó rendező-osztályában!
Utóbb mégis az egyetlen lehettem osztályunkból, aki a Madách-ban Ádám Ottó asszisztenseként hónapokon át nézhettem Tolnai Klárit, Mensáros Lászlót és a többieket próbálni.

"We don´t need no education, We don´t need no thought-controll... etc. ... an other brick in the wall" - a Pink Floyd szövegét a megjelenés után pár hónappal fölrajzoltam osztályunkban krétával a táblára.
Ádám Ottó derűs "szarkazmussal" mosolygott: Teljesen egyetértek. - mondta.
Tökéletesen elképesztette ezzel osztálytársaimat, akik közül a szakmából legelsőnek kihajított, legrealistább, a józan eszemre apellálva próbált lebeszélni a táblaíró-akcióról.

Rendkívül büszke vagyok mindmáig, hogy két éven át hetente két délután háromtól hatig Ádám Ottónak mondhattam ellent, szinte folyamatosan, mint diák.
Mindent tőle tanultam meg közben, ami erről a rendezősdiről egyáltalán tanulható. A többit úgyis menet közben, a színészektől és a deszkáktól lehet - ha egyáltalán.
Ezt alig vártam, s az Idő - melyet John Ford a diplomarendezésemben "tökfej"-nek nevez Vas István fordításában - annyit mégis igazolt: érdemes volt kibírnom az iskolát.

Ahol utóbb még DLA fokozatot is szerezhettem Ádám Ottó biztatásával, aki a megvédéskor már régen nem járt az épületes épület környékére se, viszont a fokozatom megvédése körüli herce-hurcának akaratlanul ismét a szereplőjévé vált.
B. úr, az egyik legjobbnak kikiáltott dunántúli színház történelmet átívelő igazgatója, a legszemélyesebb kudarcaként élte meg, hogy az ő tanítványai helyett engem neveztek ki a kecskeméti színház élére 1998-ban.
Mikor a tényt bejelentettem Ádám Ottónak, egykori mesterem első mondata az volt a telefonban:
"Vemek, B-t megüti a guta!"
Akkor én ezt sem értettem, - alapvetően semmi közöm, és így semmi bajom nem volt B. úrral. -
NEM ÉRTETTEM ÁDÁM OTTÓT.
Öt évvel később a fokozatom védésekor volt módom átélni az "aha"-élményt ezzel kapcsolatban is.
A DLA-dolgozatom függelékében a történet részletesen olvasható, egyetemmé előlépett főiskolánk könyvtárában.
Rendkívül tragikusan mulatságos, mondaná a jó Polonius.
Ács János, akit főiskolásként legtöbbre tartottunk - Tanítvány volt, és Ascher Tamás, a mai Rektor úr, akit még bölcsész-egyetemistaként bámultunk, éppúgy nem kerülhette meg Ádám Ottó markáns Szellemét, ahogy a Korszakból senki.

Ha Ádám Ottó megvilágosító jelenléte nem befolyásol, lehet, hogy mindmáig önmagát bődületesen komolyan vevő esztéta-féle maradtam volna. Belegondolni is iszonyat.:))

Azóta is minden igazán jelentős élet-fordulatom kapcsán keresem Ádám Ottó bölcs kívülállását, mint oly sokan - hogy ne érezzem magamat Mester nélkül egyedül a Világban.

BODOLAY
2008.

vásárlás
2020. Február
HKSzCsPSzV
-----1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 -
2020. Március
HKSzCsPSzV
------
2 3 4
16 17
26
30 31 -----
2020. Április
HKSzCsPSzV
--1
12
14 15 16
29 30 ---
2020. Május
HKSzCsPSzV
----1 2 3
4 5 6
19 20 21 22 23 24
25 26 31
-------
2020. Június
HKSzCsPSzV
8 9 10
23 24 25 26 27 28
29 30 -----
2020. Július
HKSzCsPSzV
--
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 --