Vendégkönyv·Kapcsolat·Nonprofit Kft.·Próbatábla
Fortissimo Login·Hírlevélre feliratkozás·
 

Gellért Péter írásai

ÁDÁM OTTÓ TANÁR ÚR

A Színház - és Filmművészeti Egyetemen végzett majd fél évszázados pedagógiai
munkásságától 2003-ban prof. emeritusként vonult vissza. Évtizedeken keresztül vezette az egyetem Színész Főtanszakát, ahonnan figyelemmel kísérte a végzett növendékek pályáját, sorsát. Nemzedékeket tanított. Színészeket, rendezőket.
Sokan közülük ma a szakma jeles képviselői, színészek, rendezők, színházigazgatók, tanárok. Talán nincs olyan színház az országban, ahol a nála végzett művészek ne alkottak volna vagy alkotnának.
Orvosnak készült, és meggyőződésem, hogy kiváló orvos vált volna belőle.
Figyelmével, megértésével, türelmével, intuíciójával, pontos diagnózisaival - a jó orvos számára e nélkülözhetetlen képességekkel -, rendezőként, igazgatóként és tanárként is gyógyított és gyógyít ma is. A diszharmónia, a rendetlenség a zűrzavar a fejekben; ezek betegségek. A világban, a társadalomban és az egyénekben is. A harmónia, a rend, a szépség; egészség. „Nem gondolják, hogy ebben világban, ahol annyi kegyetlenséget, zűrzavart és csúnyaságot látnak, a harmóniát, a szépséget és a humánumot kellene megmutatni?” – kérdezte tőlünk.

„Egy előadás fölött általában és egy alakítás fölött különösen különböző sugárzások lebegnek. Ezek néha szaggatottak, diszharmonikusak és rossz nyugtalansággal telítettek – néha azonban harmonikusak és kiegyenlítettek és az előadást különös szépségbe oldják.
A színész körül ilyenkor a levegőnek egy sűrű gyűrűje jön létre, amely egyfajta elektromossággal telített, aminek a minősége ma még meghatározhatatlan, de aminek valóságos jelenléte kétségtelen.
Minél szűkebbre zárjuk a kört e köré a megfoghatatlan valami köré, annál inkább tűnik ki, hogy ez nem más, mint a koncentráltság állapota, amelynek az intenzitása változó, és amelynek a kisugárzó ereje pontosan akkora, amekkora maga a koncentráltság.”
– ezeket a mondatokat egy előadásában mondta, melyek egyben művészi és pedagógiai munkamódszerére is fényt vetnek.

Én egy mérleg jegyű ember vagyok, és ezért mérlegelek - mondta egyszer a rá oly jellemző humorral és enyhe öniróniával. És mérleg jegyű emberhez híven, kiváló diplomataként pontosan tudta, tudja, hogy egy cél eléréséhez mikor, mit, mennyit és hogyan kell mondani egy színésznek vagy egy tanítványának.

Egy rendezőnek legyen titka – mondta. Tapasztalatból beszélt. Neki voltak titkai. Egyszer egy darab egyik jelenete kapcsán arról beszélgettünk, hogy itt és itt, az illető szereplőnek rá kéne nézni a másikra, és reagálnia kéne a hallottakra.
Én ilyeneket soha nem szoktam mondani a színészeknek – mondta-, egyszerűen csak nagyon erősen koncentrálok arra, amit látni szeretnék, és akkor a színész magától megcsinálja.
Tudta, az a leghatékonyabb, ha színész úgy érzi, önmagától találja meg a kulcsot a szerepéhez. Tanítványait is ilyen irányba inspirálta és segítette. A műveket ne kitalálni próbáljuk, hanem fejtsük meg őket. Belülről.
„Minden remekműnek van egy magja, és odáig, a magig kell eljutni, odáig kell befúrni magunkat. Onnan minden feltárul, és igaz színben mutatkozik.”

Persze a titkot nem lehet csinálni, az olyan, mint a tehetség. Vagy van, vagy nincs. De figyelni, sőt koncentráltan odafigyelni talán meg lehet tanulni. A szeretetről sok szó esik mostanában. A figyelemről kevesebb. Ő az egyik legtökéletesebb formában gyakorolta a szeretetet: figyelt. Sőt, odafigyelt. Realitásérzékéhez kiváló intuíció, valamint kivételes ember-, és lélekismeret társul. És mivel belelát a dolgokba, sokszor tudja azok jövőjét, egy-egy terv várható sikerét, sikertelenségét.
Ha egy kolléga Ádám Ottó valamelyik volt növendékével próbál, és a próba valamiért megakad, akkor mindig előkerül egy mondat: „Ilyenkor Ádám Ottó azt szokta mondani, hogy - „ és akkor mindig egy éppen odaillő és találó idézet következik, amitől valahogy helyére kerülnek a dolgok. Igen, pedagógusként kivételes érzéke van arra, hogy a helyére tegye a dolgokat. A rendező szó a REND szóból származik – mondta nekünk. És ezt is szorgalmazta mindig, a rendet, a harmóniát, a szépséget és a világosságot.
Paradoxonnak tűnik, de nem az, Ádám Ottó egyszerre távol van, és itt van. Nap nem múlik el, hogy a színházakban, filmeken, televízióban, rádióban ne lehessen látni, hallani a tanítványait, kik a tőle kapottakból mindig visszasugároznak ránk valamit. Így hát ő jelen van, itt van velünk a próbákon, a kész, és a még csak születendő előadásokban, a mindennapjainkban.

Gellért Péter
2008.Ádám Ottó 80. születésnapjára írt köszöntője

Ádám Ottó 80 éves

Szeretett mestere, később barátja születésnapjára emlékezve Ádám Ottó cikket írt a Pesti Műsorba. Első mondata így szól: "80 éve született a huszadik század legnagyobb magyar színházrendezője Gellért Endre". Ezzel a felütéssel a cikk szerzője - szándékosan vagy öntudatlanul - a maga helyét Gellért mellett jelöli ki a magyar színháztörténetben.
A két életmű párhuzamba állítása, az alkotói credókban fellelhető azonosságokra való rámutatás semmiképpen sem egy születésnapi köszöntő sorai közé való, kereteit szét is feszítené. Egy azonban bizonyos: művészi és emberi vonatkozásban mindkettőjük életműve meghatározó és példaértékű.
Mi a közös bennük? Talán a nyom, amit hagynak maguk után? Talán az, hogy munkásságuk során kiemelkedő előadásaikkal társulatokat teremtettek és tartottak össze? Hogy tanítványok sorát bocsátották útjukra, kik közül sokan ma már színművészetünk kiválóságai...? Talán mindegyik.
Egy azonban biztosan közös, hogy színészeikkel, tanítványaikkal róluk beszélve ugyanazt a szeretetet és hálát látom és érzem áradni mindkettőjük felé.
Ádám cikkének záró mondata így hangzik: "De a nyolcvan éves Gellért újra itt van velünk, együtt ülünk a Keszelyben, és velünk nevet a tréfáinkon. Csak a belőle áradó fényt nem látjuk, csak élete értelmét feledjük. Szégyenünkre."
Mi, sokan, Ádám Ottó élete értelmét nem feledjük. Nincs miért szégyenkeznünk.
Arról a bizonyos fényről pedig csak azok tudnak beszélni, akik látják is. És akik látják, maguk is sugározzák.
Drága Ottó, sugározd hát minél tovább felénk ezt a fényt. Hiszem, hogy látjuk, érezzük is!
Isten éltessen!
És még egy mondat a teljességhez. E gazdag és hosszú művészi pálya aligha teljesedhetett volna ki ily töretlenül odaadó és hűséges Társa, gyermekeinek anyja, Mari nélkül. Az ő neve is foglaltassék e köszöntő fényszövedékébe.

Gellért Péter
2008.

vásárlás
2020. Február
HKSzCsPSzV
-----1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 -
2020. Március
HKSzCsPSzV
------
2 3 4
16 17
26
30 31 -----
2020. Április
HKSzCsPSzV
--1
12
14 15 16
29 30 ---
2020. Május
HKSzCsPSzV
----1 2 3
4 5 6
19 20 21 22 23 24
25 26 31
-------
2020. Június
HKSzCsPSzV
8 9 10
23 24 25 26 27 28
29 30 -----
2020. Július
HKSzCsPSzV
--
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 --